Информация за Професионални организации и общности, както и координати за връзка с тях.

Junior Achievement

Джуниър Ачийвмънт Worldwide е най-старата и най-бързо развиващата се организация в света, която е изградена на основата на партньорство между бизнеса...
целия профил »

Търговско промишлена палата - Стара Загора

Търговски промишлена палата - Стара Загора, представител на бизнес интересите на фирмите от старозагорски регион. Полезна икономическа информация,...
Стара Загора
целия профил »

Бизнес Клуб

Бизнес Клуб - Софийски университет Св. Климент Охридски
София
целия профил »

Съюзът на икономистите в България

СИБ е неправителствено, неполитическо, творческо-професионално сдружение с нестопанска цел. В него могат да членуват дееспособни физически и...
целия профил »

Център за развитие на човешките ресурси

Центърът за развитие на човешките ресурси организира, консултира, координира и осъществява проекти и изследвания в областта на образованието,...
целия профил »

Междууниверситетски център за развитие на кариерата

Междууниверситетски център за развитие на кариерата на Университет за национално и световно стопанство.
целия профил »

БАУРЧР

Българската асоциация за управление и развитие на човешките ресурси
целия профил »

Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

БАРМП обединява най-добрите български обучаващи институции, промоцира и гарантира качеството на преподавателите и учебните програми, и работи като...
София
целия профил »