Информация за Професионални организации и общности, както и координати за връзка с тях.

Институтът на дипломираните експерт счетоводители в България

Институтът на дипломираните експерт счетоводители в България (ИДЕС) е професионална организация на дипломираните експерт-счетоводители.
целия профил »

АБК

Асоциация Българска книга (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната.
целия профил »

Асоциацията на екскурзоводите в България

Асоциацията е творческо-професионална организация с идеална цел, изградена да защитава колективните интереси на екскурзоводите, като обединява...
целия профил »

Асоциация на застрахователните брокери в България

Целите на Асоциацията са: Да защитава и утвърждава застрахователното и презастрахователното брокерство в Република България. Да подпомага развитието...
целия профил »

Българска асоциация на вещите лица и експертите

БА ВЛЕК е създадена на основата на съществуваща структура от професионални връзки между действащи, признати и доказани експерти, оценители, вещи лица...
целия профил »

Национално сдружение на козметиците

НСК “Здраве и красота” е професионален съюз на работещите в сферата на услугите за красота.
целия профил »

Националното Сдружение на Общопрактикуващите Лекари в България

Националното Сдружение на Общопрактикуващите Лекари в България е неправителствено, доброволно, независимо и неполитическо сдружение.
целия профил »

Български Моряшки професионален съюз

Осигурява защита при нарушение или неизпълнение на клаузи от колективен трудов договор, трудовото законодателство и при наличие на трудов спор.
целия профил »

Българското актюерско дружество

Актюерите анализират, проектират и управляват широк спектър от случайни събития и финансови рискове; предлагат практически решения на проблеми,...
целия профил »

БАПС

Българска асоциация на професионалните сомелиери.
целия профил »