Информация за фирми и организации, предлагащи услуги или продукти в областта на човешките ресурси, както и координати за връзка с тях.

Холдингово дружество за симулациия на EPSO тест

Холдингово дружество, което извършва симулациия на EPSO тест за кандидатстване за работа в Eвропейските институции. Така вие, ще се подготвите как да...
София
целия профил »