Информация за Държавни организации и институции, както и координати за връзка с тях.

Агенция по обществени поръчки

Агенцията е подчинена на Министъра на икономиката и енергетиката и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените...
целия профил »

Националният осигурителен институт

НОИ е публична организация, която, на основата на законовото задължение за осигуряване, гарантира правото на пенсии и обезщетения на гражданите.
целия профил »

Административен регистър

В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт
целия профил »

Национална агенция за приходите

Националната агенция за приходите обедини събирането и обслужването на републиканските данъци (данък върху доходите, патентни данъци, ДДС,...
София
целия профил »

Бюро по труда - Марица

Дирекция Бюро по труда - Марица - гр.Пловдив
Пловдив
целия профил »

НАПОО

Национална агенция за професионално образование и обучение.
целия профил »

Агенция по заетостта

Официална страница на Агенцията по заетостта.
целия профил »