Филиал Студентски труд е част от Дирекция Бюро по труда - Изток - град София към Агенцията по заетостта.


Прегледано: 2,343 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 25.03.2008г.