Служба по трудова медицина "ДИ ЕМ ДЖИ-МЕДИКЪЛ" ООД е фирма, чиято дейност включва консултации в областта на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и подпомагане при изготвяне на необходимата документация и организация по безопасност и здраве при работа (БЗР).


Прегледано: 1,991 пъти Публикувал: dmj Източник: Портал Кариерист | 21.08.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!