„Българска стопанска камара - съюз на българския бизнес” е сдружение с нестопанска цел, неправителствена организация на българския бизнес


Прегледано: 2,237 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 29.03.2008г.