Асоциацията е творческо-професионална организация с идеална цел, изградена да защитава колективните интереси на екскурзоводите, като обединява усилията им за издигане престижа на професията, утвърждаването й като интелектуален труд и упражняването й в името на професионалните интереси и ценности.


Прегледано: 1,925 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 29.05.2008г.