Асоциацията е творческо-професионална организация с идеална цел, изградена да защитава колективните интереси на екскурзоводите, като обединява усилията им за издигане престижа на професията, утвърждаването й като интелектуален труд и упражняването й в името на професионалните интереси и ценности.


Прегледано: 2,252 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 30.05.2008г.