Агенцията е подчинена на Министъра на икономиката и енергетиката и го подпомага при осъществяването на държавната политика в областта на обществените поръчки.


Прегледано: 2,328 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 29.03.2008г.