В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт:
• ръководните им органи и техните правомощия
• структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея
• общата численост на служителите в администрацията
• брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена
• административно-териториалната принадлежност на общините и населените места
• данни за контакт с администрациите (телефон, адрес, Интернет страница)


Прегледано: 4,126 пъти Публикувал: karierist Източник: Портал Кариерист | 21.03.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!