Разработване на проекти по международни и национални програми за безвъзмездно финансиране

-програми за равитие на селските райони. – разработване на бизнес планове при кредитиране – посредничество при контакти с инвестиционни фондове – сертифициране по всички видове международно признати сертификати – всички видове информационно-консултантски бизнес услуги -посещения и консултаций на място !


Прегледано: 2,596 пъти Публикувал: yotov Източник: Портал Кариерист | 04.11.2008г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!