Мисията на Адвайз център е в предоставянето на комплексен консултинг за системно разрешаване на проблеми в управлението и развитието на човешките ресурси в организацията.

Oсъществява се чрез психологически анализ на персонала, скрийнинг на компетенциите и план за корпоративно обучение. Консултиране и реализация на предстоящи подбори на персонала. Провеждане на корпоративни тренинги. Консултинг при изготвяне на атестационна система и мотивация на служителите. Осъществява програма за професионално и кариерно ориентиране. В центъра се провежда индивидуално психологическо консултиране.


Прегледано: 2,652 пъти Публикувал: advise Източник: Портал Кариерист | 11.07.2012г.

Кликнете върху социалния бутон и споделете тази статия с приятели!