Търсите професионалисти? Намерете в нашия справочник експерти, работещи в областта на консултиране

Виолета Белчева

Външен консултант човешки ресурси. Независим външен експерт Човешки ресурси по ОПЧР към МТСП Агенция по заетоста целия профил »
Велико Търново

Пламен Калинов

Здравейте, искате ли да знаете нещо повече за електронното обучение в България? целия профил »
София

Магдалена Николова

Магдалена Николова е НЛП бизнес коуч и треньор на лидери в MLC International Consulting Group. целия профил »
София

Лили Василева

Лили Василева е организационен консултант в MLC International Consulting Group. Тя е магистър по Трудова и организационна психология от Софийски... целия профил »
София

Теодора Гецова

Психологическо консултиране, психотерапия, групи за личностно развитие, подготовка и управление на проекти по Европейски програми и други донори.... целия профил »
Велико Търново