Не, имаме си достатъчно
51% (69 гласа)
Не, винаги можем да преквалифицираме своята работна ръка
18% (24 гласа)
Не мога да преценя
6% (8 гласа)
Да, но само за неквалифицираните работници
10% (14 гласа)
Да, със сигурност трябва
15% (20 гласа)
Всичко гласували: 135

15.04.2008г. - 15.05.2008г.