сам съм си шеф
14% (26 гласа)
да, светлинни години съм над него
10% (20 гласа)
да, доста по-добър съм
15% (28 гласа)
горе-долу на едно ниво сме
14% (26 гласа)
не, имам още да уча
32% (1 глас)
не, той е много по-добър от мен
9% (17 гласа)
сега нямам шеф
7% (14 гласа)
Всичко гласували: 192

13.11.2006г. - 14.12.2006г.