Изготвен е Законопроект за равните възможности между половете

[АРХИВ] 22.06.2012г. България

Чрез него ще се уреди съчетаването на професионалните със семейните задължения на жените и мъжете.

Чети всичко »