Заетите в туризма бягат в другите страни от ЕС

[АРХИВ] 24.06.2012г. България

Квалифицираните кадри в сферата на туризма работят в други държави на ЕС, което ще доведе до недостиг на работници през следващата година

Чети всичко »

Заетите във финансовото посредничество с най-висока заплата

[АРХИВ] 25.06.2012г. България

През 2006 г. средната годишна брутна работна заплата за страната достига 4255 лв.

Чети всичко »

От 1 януари 2007 г. влиза в сила нова наредба за организацията на работното време на заетите в автомобилния транспорт

[АРХИВ] 24.06.2012г. България

Изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортна дейност в автомобилния транспорт, са регламентирани в специалната Наредба, приета с постановление

Чети всичко »