Светлана Мутафчиева

Професионален профил | консултиране | човешките ресурси | предприемачество, собствен бизнес | ръководство висше ниво

Сертифициран кариерен консултант (GCDF консултант - Global Career Development Facilitator) от юни 2007 г. Магистратура по УЧР (Управление на Човешките ресурси), Магистър икономист.

SYNECTICA

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Synectica е водеща българска компания за управление на човешки ресурси.


Рейвън Консултинг Груп ЕООД

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Рейвън Консултинг Груп EООД е консултантска организация в областта на човешкия капитал и управленското консултиране, създадена през 2007 г.

Tonitzvet Human Resources Consulting

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Тоницвет е едно от първите български консултантски дружества, специализирано в управлението на човешките ресурси. Ние извършваме широк кръг от услуги.

НИТРО ЕООД

Фирмена визитка | Услуги в областта на HR

НИТРО ЕООД специализира в защитата на Корпоративната сигурност и Управлението на човешките ресурси.


Гергана Атанасова

Професионален профил | човешките ресурси

Експерт управление на човешките ресурси с опит в областта от седем години, от които четири в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантиорството и две в сферата на ИТ технологиите.