Елица Панева

Професионален профил | човешките ресурси

СЕРТИФИЦИРАНА СЪМ С GСDF global career development facilitator/ от 24.05.2007 година.