ДИ ЕМ ДЖИ-МЕДИКЪЛ ООД

Фирмена визитка | Други услуги или продукти за бизнеса

Служба по трудова медицина "ДИ ЕМ ДЖИ-МЕДИКЪЛ" ООД е фирма, чиято дейност включва консултации в областта на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) и подпомагане при изготвяне на необходимата документация

СТС Инженеринг

Фирмена визитка | Други услуги или продукти за бизнеса

Служба по Трудова Медицина към СТС Инженеринг. Оценка на риска, Обучения, Медицински прегледи, Консултации