Tonitzvet Human Resources Consulting

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Тоницвет е едно от първите български консултантски дружества, специализирано в управлението на човешките ресурси. Ние извършваме широк кръг от услуги.