Австралия въведе Интернет цензура

26.09.2007 - 01:17 | Наука и технологии

Австралия се присъедини към списъка на страните, цензуриращи достъпа на своите граждани до глобалната мрежа.