Подписахаме Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане с Естония

[АРХИВ] 24.06.2012г. Европейски съюз

В рамките на проведения вчера в Люксембург Съвет по общи въпроси и външни отношения на ЕС, България и Естония подписаха Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане.

Чети всичко »