Гарант-Консулт-М ООД

Фирмена визитка | Сертификационни услуги

ГАРАНТ-КОНСУЛТ-М ООД е една от първите консултантски организации специализирана в сферата на осигуряване и управление на качеството.

Ай Си Ер България

Фирмена визитка | Сертификационни услуги

ICR – България ЕООД е сертификационен орган, филиал на Международен Сертификационен Регистър Ltd., който е директно регистриран в двата най-големи органа за сертификация – ANAB и JAS-ANZ, базиран в Корея.