Гергана Атанасова

Професионален профил | човешките ресурси

Експерт управление на човешките ресурси с опит в областта от седем години, от които четири в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантиорството и две в сферата на ИТ технологиите.