RHR - Resourceful Human Resources

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Наемането и задържането са двете страни на една и съща монета.