ЕТ Делфин - Теодора Гецова

Фирмена визитка | Курсове, тренинги, семинари

Психологическо консултиране, психотерапия, обучения и тренинги, групи за личностно развитие.

Теодора Гецова

Професионален профил | консултиране | предприемачество, собствен бизнес | ръководство висше ниво

Психологическо консултиране, психотерапия, групи за личностно развитие, подготовка и управление на проекти по Европейски програми и други донори. Посредничество при конфликти; медиация.