ActiveMind Ltd.

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Консултации за ефективно управление и развитие на човешките ресурси, организиране на документи и администриране на документооборот

Предлагат безплатен тест за обучение в чужбина

[АРХИВ] 08.07.2012г. България

Тест за професионална ориентация може да си направи, безплатно всеки желаещ в рамките на форум на възможностите за обучение в чужбина

Чети всичко »