Оксана Лалова

Професионален профил | връзки с обществеността | консултиране | маркетинг | предприемачество, собствен бизнес

Бизнес консултант. Експерт в областта на маркетинга и информационния бизнес.