Оксана Лалова

Професионален профил | връзки с обществеността | консултиране | маркетинг | предприемачество, собствен бизнес

Бизнес консултант. Експерт в областта на маркетинга и информационния бизнес.

V CONSULTING

Фирмена визитка | Имидж и връзки с обществеността

Изготвяме концепция за PR и маркетингови комуникации. Провеждаме продуктови и имиджови медийни кампании.

Ние се грижим за имиджа на Вашата компания в Интернет.