Хармонизират допълнителното пенсионно осигуряване с правото на ЕС

[АРХИВ] 09.07.2012г. България

Европейската директива изисква държавите-членки да разрешат на институциите, които управляват професионални пенсионни схеми, да поверят съхранението на активите им на банки-попечителки.

Чети всичко »