Българска асоциация за развитие на мениджмънта и предприемачеството

Фирмена визитка | Професионални организации и общности

БАРМП обединява най-добрите български обучаващи институции, промоцира и гарантира качеството на преподавателите и учебните програми, и работи като национална платформа за професионално управленско раз