Правителството промени наредбата за заплатите в държавните предприятия

[АРХИВ] 08.07.2012г. България

Министерският съвет одобри Наредбата за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2007 г.

Чети всичко »