Възстановиха получаването на добавка към възнаграждението за платен отпуск

[АРХИВ] 24.06.2012г. България

Правителството обсъди промени в Наредбата за структурата и организацията на работната заплата.

Чети всичко »

Добавката за стаж - не по-малко от 0,6% за всяка година

[АРХИВ] 25.06.2012г. България

Минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит по Наредбата за структурата и организацията на работната заплата не може да бъде по-малък от

Чети всичко »