Осигурителните вноски ще се изчисляват върху неизплатени заплати

[АРХИВ] 09.07.2012г. България

Осигурителните вноски ще се изчисляват и внасят и върху неизплатени възнаграждения – това прие правителството с промените на Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите

Чети всичко »

От 1 януари 2007 г. влиза в сила нова наредба за организацията на работното време на заетите в автомобилния транспорт

[АРХИВ] 24.06.2012г. България

Изискванията за организацията на работното време и почивката на лицата, които извършват транспортна дейност в автомобилния транспорт, са регламентирани в специалната Наредба, приета с постановление

Чети всичко »