V CONSULTING

Фирмена визитка | Имидж и връзки с обществеността

Изготвяме концепция за PR и маркетингови комуникации. Провеждаме продуктови и имиджови медийни кампании.

Ние се грижим за имиджа на Вашата компания в Интернет.