Гарант-Консулт-М ООД

Фирмена визитка | Сертификационни услуги

ГАРАНТ-КОНСУЛТ-М ООД е една от първите консултантски организации специализирана в сферата на осигуряване и управление на качеството.

Tonitzvet Human Resources Consulting

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Тоницвет е едно от първите български консултантски дружества, специализирано в управлението на човешките ресурси. Ние извършваме широк кръг от услуги.