ActiveMind Ltd.

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Консултации за ефективно управление и развитие на човешките ресурси, организиране на документи и администриране на документооборот

Зенит

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

КОНСУЛТАНТСКА ФИРМА ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ЗЕНИТ има 13 годишен опит в организирането на ефективни кампании за набиране на персонал и установени процедури за насочено търсене на кадри.