"Ново начало" - проект в подкрепа на стартиращи фирми

Прес релиз | В и М Компания ООД

Имаш идея за собствен бизнес? Ние те подкрепяме - Да направим първите крачки заедно! Мисията на проекта „НОВО НАЧАЛО“ е да подпомагаме развитието на бизнес предприемачеството в България, като предоставяме богатия си опит и компетенции чрез безплатни консултации и услуги на минимални цени.

ActiveMind Ltd.

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Консултации за ефективно управление и развитие на човешките ресурси, организиране на документи и администриране на документооборот


Йотов Консулт

Фирмена визитка | Други услуги или продукти за бизнеса

Разработване на проекти по международни и национални програми за безвъзмездно финансиране

-програми за равитие на селските райони.