Училището и вярата

Училището и вярата
Наша гордост 9

Съвсем скоро се сблъсках с разочарованието на моя малък син от неговата класна ръководителkа. Доста време тази тя отсъстваше и беше замествана от друга госпожа. Тя направи нещо невероятно за децата. Синът ми направо се влюби в нея. Учителката успя да запали у децата интерес към книгите. Те се заинтересуваха от училищната библиотека, прекарваше междучасията си с тях, а не затворена в учителската стая.

Чети всичко »