Прекалено здраволсловното хранене намаля интелекта

03.06.2006 - 21:59 | Здраве и спорт

Понижаването на холестерина в кръвта, което се пропагандира от съвре менните лекари, води до понижаването на интелектуалните способности на човека.