Светлана Мутафчиева

Професионален профил | консултиране | човешките ресурси | предприемачество, собствен бизнес | ръководство висше ниво

Сертифициран кариерен консултант (GCDF консултант - Global Career Development Facilitator) от юни 2007 г. Магистратура по УЧР (Управление на Човешките ресурси), Магистър икономист.