Рейвън Консултинг Груп ЕООД

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Рейвън Консултинг Груп EООД е консултантска организация в областта на човешкия капитал и управленското консултиране, създадена през 2007 г.