Добрите работодатели

Добрите работодатели
Арменския поп 4

Какво Ви е мнението за т.н. добри работодатели, които Ви говорят мило вадят ви душата с памук, плащат на минимума или най-много на средното ниво за въпросната работа

Чети всичко »