Провери, дали не си сгрешил професията?

Провери, дали не си сгрешил професията?
Кариера 3

Преди време се усъмних, че моят работодател не е много наясно как да изпише моята професия в трудовата ми книжка. Понякога стават грешки (случайни или намерени), а смятам, че е от значение за кариерата ми документите ми да са наред. Реших да сравня, дали посочената в трудовата ми книжка професия отговаря на Националната класификация на професиите. Разглеждайки класификацията намерих няколко много интересни професии, които ми навяват интересни асоциации. Споделям ги с вас

Чети всичко »