ActiveMind Ltd.

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

Консултации за ефективно управление и развитие на човешките ресурси, организиране на документи и администриране на документооборот