Безработни ще придобиват квалификация по 96 професии

[АРХИВ] 22.06.2012г. България

Нов списък нa професиите и специалностите, по които ще се извършва обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни лица без осигурено работно място

Чети всичко »

Работим в ЕС без диплома, само със стаж

[АРХИВ] 22.06.2012г. Европейски съюз

Българите ще могат да упражняват определени регулирани професии в страните от ЕС само въз основа на придобит професионален стаж, без да е необходима диплома

Чети всичко »