Утвърдени са правила за регистрация на гражданите на страните-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) в бюрата по труда

[АРХИВ] 02.07.2012г. Европейски съюз

След присъединяването на България към Европейския съюз от 1 януари 2007 г. гражданите на страните-членки на Европейското икономическо пространство (ЕИП) могат да се регистрират в бюрата по труда и да търсят работа в нашата страна.

Чети всичко »