Йотов Консулт

Фирмена визитка | Други услуги или продукти за бизнеса

Разработване на проекти по международни и национални програми за безвъзмездно финансиране

-програми за равитие на селските райони.

Регионална занаятчийска камара – Враца

Фирмена визитка | Професионални организации и общности

Защитава интересите и подпомага занаятчиите, като осигурява тяхната равнопоставеност. Подпомага държавната и общинска администрация в усилията им за насърчаване развитието на занаятите и разработване на икономическата им политика и целевото финансиране на програми и проекти, свързани със занаятите.