MatureArt

Фирмена визитка | Други услуги или продукти за бизнеса

МатуреАрт Ателие предлага изработка,монтаж на рисувани стъкла.Изготвяне на индивидуални проекти.Техниката е витражна.

Ейч Джи Енд Сонс ЕООД

Фирмена визитка | Други услуги или продукти за бизнеса

Дружеството предлага внася на българския пазар ново поколение биологични локални пречиствателни станции. Те са много подходящи за офисни и жилищни сгради.


Виолета Белчева

Професионален профил | консултиране | човешките ресурси

Външен консултант човешки ресурси. Независим външен експерт Човешки ресурси по ОПЧР към МТСП Агенция по заетоста

ПЕРФЕКТА ООД

Фирмена визитка | Подбор на персонал и управлениена човешките ресурси

“Перфекта” ООД е Лицензиран трудов посредник с повече от десет години опит в областта на човешките ресурси.

ЕТ Делфин - Теодора Гецова

Фирмена визитка | Курсове, тренинги, семинари

Психологическо консултиране, психотерапия, обучения и тренинги, групи за личностно развитие.


Теодора Гецова

Професионален профил | консултиране | предприемачество, собствен бизнес | ръководство висше ниво

Психологическо консултиране, психотерапия, групи за личностно развитие, подготовка и управление на проекти по Европейски програми и други донори. Посредничество при конфликти; медиация.

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий

Фирмена визитка | Висши учебни заведения и школи

Великотърновски университет Св. св. Кирил и Методий